Z - 90

Z - 90Z - 90 - patrí medzi najpoužívanejšie exteriérové tieniace prvky.

Plynulá regulácia slnečného svetla a zároveň klimatická pohoda v interiéry.
( zachytáva slnečné lúče ešte pred dopadom na presklené plochy )ZÁKLADNÁ ZOSTAVA Z - 90

Lamela - valcovaný hliníkový plech, tvar Z, šírka 90 mm, bočný falc vyplnený gumou

Vodiace lišty - hliníkové, eloxované, 20 x 20 mm

Horný profil - oceľový profil, tvar U, rozmer 56 x 58 mm, pozinkovaný

Dolný profil - hliníkový, eloxovaný

Textilné komponenty - navíjacia páska a rebríček, farba sivá

Ovládanie - manuálne kľukou s prechodkou 45° Kanálové držiaky - typ 1DOPLNKY

Nástrek do RAL - horný profil, dolný profil, vodiace lišty

Kľuka s prechodkou 90
° - pre manuálne ovládanie

Automatické ovládanie - vypínačom alebo diaľkovým ovládačom

Senzor - slnko - vietor Kanálové držiaky - typ 2, 3, 4

Krycí plech - hliníkový, farba podľa lamiela alebo RAL


Gallery